ความร่วมมือและเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

ความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติ

Member of Global LCA Data Access Sounding board, UN Environment

ดร.นงนุช พูลสวัสดิ์

Ad hoc on LCA Data quality, UN environment

ดร.จิตติ มังคละศิริ

Member of Asia Carbon Footprint Network (ACFN)

นายอธิวัตร จิรจริยาเวช

Technical Advisory group (TAG) on soil carbon stock change, LEAP (FAO)

น.ส.ประกายธรรม สุขสถิตย์

S-16 Workshop and R&D Networking on SCP

 

 

 

การร่วมจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “S-16 Workshop and R&D Networking on Sustainable Consumption and Production” ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม “บ้านสารภี สมุทรสงคราม” อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

Training on Measurement and Monitoring of Materials Flows and Resource Productivity Data of Thailand for SDGs Indicators

 

 

 

การเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Training on Measurement and Monitoring of Materials Flows and Resource Productivity Data of Thailand for SDGs Indicators: Part II Material Footprint” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)