ความร่วมมือและเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน

เป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำของไทย